تهران - ستارخان - خسرو شمالی - برج بهاران - طبقه هشتم - واحد یک