مفهوم تلویزیون کار بسیاری از افراد در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 بود که ریشه های آن در ابتدا حتی در قرن 18 شروع شد و اولین انتقال عملی تصاویر متحرک از طریق یک سیستم رادیویی از دیسک‌ های سوراخ‌دار چرخان مکانیکی برای اسکن یک صحنه به یک سیگنال متغیر با زمان استفاده می‌کرد که می‌توان آن را در یک گیرنده به شکل تقریبی از تصویر اصلی بازسازی کرد و توسعه تلویزیون با جنگ جهانی دوم متوقف شد و پس از پایان جنگ روش های تمام الکترونیکی اسکن و نمایش تصاویر استاندارد شد و در چندین استاندارد مختلف برای افزودن رنگ به تصاویر ارسال شده با مناطق مختلف و با استفاده از استاندارد های سیگنال ناسازگار از نظر فنی ایجاد شد و پخش تلویزیونی پس از جنگ جهانی دوم به سرعت گسترش یافت و به یک رسانه جمعی مهم برای تبلیغات و سرگرمی تبدیل شد که در میان اکثر مردم جهان تلویزیون رونق بسیار مهمی دارد.

پخش ‌های تلویزیونی را می‌توان از طریق سیگنال‌ های رادیویی یا از ایستگاه‌ های فرستنده زمینی و سیگنال ‌های مایکرفر از ماهواره‌ های مدار زمین و یا از طریق انتقال سیمی به مصرف‌کنندگان فردی توسط تلویزیون کابلی و از طریق هوا توزیع کرد و بسیاری از کشور ها از روش‌ های اصلی انتقال رادیویی آنالوگ دور شده‌اند و امروزه از استاندارد های تلویزیون دیجیتال استفاده می‌کنند و ویژگی‌های عملیاتی اضافی را فراهم می‌کنند و پهنای باند طیف رادیویی را برای استفاده‌ های سودآ ورتر حفظ می‌کنند و برنامه های تلویزیونی را می توان از طریق اینترنت هم تماشا کرد و پخش تلویزیونی ممکن است از طریق درآمد های تبلیغاتی که توسط سازمان ‌های خصوصی یا دولتی که آماده پذیرش این هزینه ها هستند و یا در برخی از کشور ها که از طریق هزینه ‌های مجوز تلویزیونی که توسط صاحبان گیرنده ‌ها پرداخت می‌شود را تامین می کند و برخی از خدمات به ویژه از طریق کابل یا ماهواره که با پرداخت اشتراک انجام می شود.